Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for mai 2013

Asociaţia Forumul Atomic Român (ROMATOM) organizează masa rotundă cu tema „Capabilitatea industriei nucleare româneşti privind participarea la Proiectul <Finalizarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă>”.
Evenimentul, care are loc în data de 28 mai 2013 la hotel Howard Johnson din Bucureşti, reprezintă cadrul pentru prezentarea unui studiu realizat de ROMATOM, prin experţii săi, în perioada decembrie 2012 – mai 2013.

Read Full Post »

mircea grosaruAm participat la Consiliul Partidului Democrat European, desfăşurat la data de 16 mai 2013 la Bruxeles. Copreşedintele Francesco Rutelli mi-a dat cuvântul la punctul 3 al dezbaterilor politice, prilej cu care mi-am exprimat opinia în privinţa unei schimbări necesare în modul de a face politică:

„Am ascultat cu atenţie şi interes intervenţiile copreşedinţilor Francesco Rutelli şi Francois Bayrou şi sunt de acord cu faptul că nu putem merge în alegerile europene fără a ne propune o schimbare. Schimbarea, desigur, nu poate fi decât una politică. O politică lângă cetăţean şi împreună cu cetăţeanul. Nu mai putem copia modele politice aşa cum România a copiat modelul lui Beppe Grillo, prin partidul PP-DD al lui Dan Diaconescu. În România, chiar dacă actuala coaliţie are 75% din voturile din parlament, nu putem spune că am rezolvat problemele cetăţenilor. Aşadar, aşteptăm cu interes Conferinţa de la Bucureşti, din luna noiembrie, pentru a răspunde multor întrebări ale Europei de astăzi”.

Read Full Post »

11018 POSTER A1 ICM-EN REVSala Joseph Antal (JAN) a Parlamentului European a găzduit, pe 7 mai, Conferinţa intitulată  “Rolul şi experienţa parlamentelor naţionale în lupta împotriva crimei organizate, corupţiei şi spălării banilor“.

La invitaţia doamnei Sonia Alfano, preşedintele Comisiei Speciale de combatere a crimei organizate, corupţiei şi spălării banilor din cadrul Parlamentului European, la eveniment a fost prezentă şi o delegaţie a Parlamentului României, formată din domnul senator Petru Filip, vicepreşedinte al Senatului, domnul deputat Dan Bordeianu, membru al Comisiei de Apărare şi Siguranţă Naţională din cadrul Camerei Deputaţilor, şi subsemnatul, membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor.
Crima organizată, spălarea banilor şi coruptia sunt considerate în tratat ca fiind forme grave ale criminalităţii, în temeiul caracterului lor adesea transfrontalier şi al impactului semnificativ pe care acestea îl au asupra stabilităţii financiare a Uniunii Europene.

M-am înscris şi eu la cuvânt, pentru a arăta eforturile prin care instituţii ale statului român, în colaborare cu instituţii de acelaşi rang din străinătate, au stabilit diverse modalităţi de colaborare în vederea stopării şi eradicării fenomenelor depistate de-a lungul anilor, mai ales după Revoluţie, când graniţele s-au deschis pentru persoanele care au vrut să facă afaceri în România. Unele dintre aceste persoane sunt purtătoare de fenomene de acest tip, iar legislaţia română a suferit diverse modificări în acest sens, care au format un cadru legislativ apreciat de Rapoartele de evaluare GRECO şi MCV.

I-am informat pe distinşii participanţi că Strategia Naţională Anticorupţie din România a pus şi pune accent pe implementarea şi asigurarea stabilităţii, predictibilităţii şi coerenţei legislaţiei şi a cadrului instituţional anticorupţie, de orice fel ar fi aceasta, un obiectiv important fiind cel de asigurare a protecţiei financiare a Uniunii Europene, din care facem parte începând cu anul 2007 şi faţă de care ne-am angajat în respectarea unor norme stricte.
Desigur că acest fenomen, fiind unul deosebit de important şi complex, necesită o permanent atenţie îndreptată asupra lui, de control al acestuia şi de elaborare în permanenţă a unor acte legislative în concordanţă cu necesităţile de moment.
România îşi asumă aceleaşi responsabilităţi ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi nu numai.

Read Full Post »