Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘conferinta’

Doamnelor şi Domnilor,
Dragi prieteni parteneri şi invitaţi,
Domnilor colegi deputaţi, senatori,
europarlamentari

Este o mare onoare pentru Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. să găzduiască un asemenea eveniment, la care participă nume importante din viaţa politică şi culturală europeană, cărora le mulţumesc pentru prezenţă.
Dedicăm această Conferinţă multor evenimente ale acestui an, declarat „Anul european al cetăţenilor” împlinindu-se 20 de ani de când la Maastricht s-a definit conceptul de cetăţenie europeană. Tot acum 20 de ani, lua înfiinţa Consiliul pentru Minorităţi Naţionale, ceea ce a a legiferat după mai bine de 50 ani, existenţa şi drepturile minorităţilor naţionale din Romania, dar şi 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT.
În mod special, doresc să transmit un salut statului italian pentru Ziua Forţelor Armate Italiene, un partener important care a susţinut intrarea României în NATO şi primul stat al Uniunii Europene care a votat în Parlament, în unanimitate, intrarea României în Marea Familie Europeană.
După cum reiese din titlu, dezbaterea de astăzi se va concentra pe minoritatea italiană, acei cetăţeni din peninsulă care au emigrat de-a lungul timpului în România, care trăiesc acum pe acest pământ şi au contribuit alături de celelalte minorităţi naţionale la dezvoltarea culturii şi civilizaţiei în ţara noastră, devenind aşa cum prevede Constituţia, factori constitutivi ai poporului român. (salut prezenţa la Conferinţă a liderului grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din România, Domnul Varujan PAMBUCCIAN, a colegilor deputaţi ce reprezintă celelalte 19 minorităţi din România şi Secretarului de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României Doamna Eniko Katalin LACZIKO care va modera  prima parte a Conferinţei şi căreia îi mulţumesc mult pentru disponibilitate şi sprijin).
Este dovada, fără echivoc, a respectului pe care statul român îl acordă astăzi, tuturor minorităţilor naţionale din România.
Dar ţin să subliniez, de asemenea, că Raportul Comisiei Europene privind cetăţenia Uniunii ne arată faptul că cetăţenii europeni nu profită din plin de drepturile lor întrucât, nu le cunosc, mai ales: 1) dreptul la liberă circulaţie şi 2) dreptul de stabilire în alte ţări ale Uniunii Europene.
Implicarea fiecărui cetăţean european la nivelul comunităţii şi societăţii de care aparţine, pe plan local, regional, naţional sau european, este esenţială pentru menţinerea unei vieţi democratice solide şi pentru viitorul U.E.
Noi, Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT., ne-am propus să vă prezentăm modul în care trăiesc, sunt acceptaţi şi se bucură de toate drepturile cetăţeneşti cei ce aparţin minorităţii italiene din România, având ca invitaţi şi vorbitori la această conferinţă, reprezentanţi ai diverselor domenii în care italienii din România îşi desfăşoară activitatea cotidiană: reprezentanţi ai şcolii, ai liceului Dante Alighieri şi ai Universităţii Bucureşti, ai Institutului Italian de Cultură, ai societăţii civile, ai bisericii, reprezentanţi ai administraţiilor locale, primari de etnie italiană, istorici, reprezentanţi ai tinerei generaţii, ai mediului de afaceri, etnici italieni.
În partea a II-a a Conferinţei, invitaţii noştri de la Bruxelles sau Roma, dar şi Ambasadorul Italiei la Bucureşti, Excelenţa Sa Domnul Diego BRASIOLI, ne vor transmite câte un mesaj.
Avem, de asemenea, şi un mesaj video, transmis de la Washington, unde se află în acest moment, fostul primar al Romei, senator, vicepremier şi prieten al nostru al RO.AS.IT., Francesco RUTELLI.
O ultimă remarcă, şi cu asta închei:
Această Conferinţă Europeană a fost susţinută financiar cu contribuţia Parlamentului European, a Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi a Asociaţiei Italienilor din România – RO.AS.IT.

Vă mulţumesc.

Read Full Post »

11018 POSTER A1 ICM-EN REVSala Joseph Antal (JAN) a Parlamentului European a găzduit, pe 7 mai, Conferinţa intitulată  “Rolul şi experienţa parlamentelor naţionale în lupta împotriva crimei organizate, corupţiei şi spălării banilor“.

La invitaţia doamnei Sonia Alfano, preşedintele Comisiei Speciale de combatere a crimei organizate, corupţiei şi spălării banilor din cadrul Parlamentului European, la eveniment a fost prezentă şi o delegaţie a Parlamentului României, formată din domnul senator Petru Filip, vicepreşedinte al Senatului, domnul deputat Dan Bordeianu, membru al Comisiei de Apărare şi Siguranţă Naţională din cadrul Camerei Deputaţilor, şi subsemnatul, membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor.
Crima organizată, spălarea banilor şi coruptia sunt considerate în tratat ca fiind forme grave ale criminalităţii, în temeiul caracterului lor adesea transfrontalier şi al impactului semnificativ pe care acestea îl au asupra stabilităţii financiare a Uniunii Europene.

M-am înscris şi eu la cuvânt, pentru a arăta eforturile prin care instituţii ale statului român, în colaborare cu instituţii de acelaşi rang din străinătate, au stabilit diverse modalităţi de colaborare în vederea stopării şi eradicării fenomenelor depistate de-a lungul anilor, mai ales după Revoluţie, când graniţele s-au deschis pentru persoanele care au vrut să facă afaceri în România. Unele dintre aceste persoane sunt purtătoare de fenomene de acest tip, iar legislaţia română a suferit diverse modificări în acest sens, care au format un cadru legislativ apreciat de Rapoartele de evaluare GRECO şi MCV.

I-am informat pe distinşii participanţi că Strategia Naţională Anticorupţie din România a pus şi pune accent pe implementarea şi asigurarea stabilităţii, predictibilităţii şi coerenţei legislaţiei şi a cadrului instituţional anticorupţie, de orice fel ar fi aceasta, un obiectiv important fiind cel de asigurare a protecţiei financiare a Uniunii Europene, din care facem parte începând cu anul 2007 şi faţă de care ne-am angajat în respectarea unor norme stricte.
Desigur că acest fenomen, fiind unul deosebit de important şi complex, necesită o permanent atenţie îndreptată asupra lui, de control al acestuia şi de elaborare în permanenţă a unor acte legislative în concordanţă cu necesităţile de moment.
România îşi asumă aceleaşi responsabilităţi ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi nu numai.

Read Full Post »

Am preprezentat România, alături de Rezk Gavrilă Elena, între 21 şi 25 noiembrie, la conferinţa internaţională „Pacea – remediul crizei mondiale”, care s-a desfăşurat la New York. Evenimentul a reunit reprezentanţi şi lideri ai Universal Peace Federation (UPF) din 120 de ţări ale lumii.
Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în una din sălile hotelului „New Yorker”, situat în imediata vecinătate a celebrei Madisson Square Garden, fiind prezentate materiale cu caracter economic şi educativ. La încheiere, a luat cuvântul domnul Li Moon, preşedintele UPF şi al cotidianului „New York Times”, care, în ciuda vârstei de aproape 90 de ani, a ţinut un discurs clar şi plin de învăţăminte pentru noua generaţie.

Read Full Post »