Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘discurs traian basescu’

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc Congresul Naţional al avocaţilor. Evenimentul s-a desfăşurat la Hotel Intercontinental din Bucureşti, în prezenţa a numeroase personalităţi din lumea justiţiei.

Dintre documentele importante luate în discuţie menţionez:
– Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România ;
– Prezentarea sistemului de vot electronic
– Centralizator la chestionarul de investigaţie socio-profesională al U.N.B.R. conform adresei nr. 40/09.01.2013 – răspunsurile barourilor
– Apărarea apărării. Cartea albă privind situaţia şi evoluţia profesiei de avocat din România, după 1990 până în prezent
– Contract licenţă card încheiat între Consiliul Barourilor Europene – CCBE şi Uniunea Naţională a Barourilor din România – U.N.B.R. prin care, CCBE cedează titularului licenţei, U.N.B.R., iar acesta primeşte dreptul exclusiv de a produce cartea de identitate standard a CCBE, cu adăugarea propriului său logo şi de a-l distribui avocaţilor din România
– Studiu privind percepţia populaţiei asupra rolului şi poziţiei profesiei de avocat în societate. Cunoaşterea activităţilor şi a serviciilor avocaţiale, realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie
– Studiu privind comunitatea avocaţilor din România, opiniile avocaţilor despre organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, privind organele de conducere a profesiei, acţiunile acestora şi relaţiile lor cu acestea realizat de Institutul Roman pentru Evaluare şi Strategie
– Strategie de comunicare privind Uniunea Națională a Barourilor din România – U.N.B.R., realizată de Institutul Roman pentru Evaluare şi Strategie
– Probleme de interpretare şi aplicare a legislaţiei profesiei de avocat

Fragmente din discursul preşedintelui UNBR, Gheorghe Florea:

“(…)
Într-o perioadă în care procesul de consolidare a statului de drept se face prin punerea în aplicare a patru noi coduri esenţiale, recent intrate în vigoare sau în perspectivă imediată de aplicare, avocaţii apreciază că este esenţială atât garantarea accesului egal la justiţie prin apărarea prin mijloace egale a celor implicaţi în proceduri judiciare de orice natură cât şi garantarea prin profesionist în domeniul dreptului a accesului la drept prin procurarea de informaţii şi consiliere juridică. Legile sunt făcute pentru şi în folosul celor cărora le sunt destinate: cetăţenii, agenţii economici, instituţii şi autorităţi.

Congresul din acest an va evalua si va propune autorităţilor mecanisme de veritabilă siguranţă a cetăţenilor prin drept: funcţionarea structurilor de asistenţă judiciară, aplicarea politicilor de informare a cetăţenilor elaborate în programe şi planuri estompate de agenda imixtiunii nepermise a politicului în domenii de activitate a autorităţilor judiciare independente, sprijinirea oamenilor pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor prin proceduri alternative celor judiciare.

Avocaţii constată din ce în ce mai mult că în majoritatea cazurilor consultaţia juridică este suficientă pentru a rezolva o problema legală.

Avocaţii constată că, în perioada analizată, costurile accesului la informaţii cu conţinut juridic sau a accesului la justiţie cresc şi au tendinţă de creştere. Majorarea gradului de fiscalizare a accesului la justiţie fie prin modificarea taxelor judiciare fie prin instituirea obligatorie a unor taxe de acces la informaţii organizate prin registre de interes public încredinţate unor centre de control private şi prin proceduri prealabile prin care legea însăşi proclamă avantajul unor servicii profesionale plătite în raport cu exercitarea a însăşi puterii judecătoreşti au produs şi produc distorsionări privind apărarea cetăţenilor.

Este prioritară orientarea avocaţilor pentru sprijinirea politicilor publice de iniţiere şi dezvoltare a asigurărilor private pentru cheltuieli juridice pentru acoperirea de către asigurator a cheltuielilor de consultanţă juridică, a costurilor legate de proceduri judiciare, inclusiv a celor de obţinere şi realizare a apărării prin avocat. În majoritatea ţărilor europene cetăţenii pot încheia o asigurare pentru acoperirea costurilor procedurilor juridice, judiciare sau extrajudiciare de reprezentare sau apărare ori de consultanţă prin avocat. Informarea completă asupra tuturor metodelor legale de soluţionare alternativă a conflictelor cu conţinut juridic – consiliere, tratative, arbitraj, tranzacţionare, mediere a fost şi poate fi făcută totdeauna, prin avocat. (…)”

Fragmente din discursul preşedintelui României, Traian Băsescu:

„Aveţi o misiune extrem de importantă. Nu o definesc ca fiind dficilă pentru că nici procurorii sunt nu vor să acuze de dragul de a acuza. Aveţi obligaţia de a crea acel echilibru în raport cu procurorul în aşa fel încât judecătorul să ia decizia corectă (…)

Văd avocatul ca parte a statului de drept. Cred că avocatul, cu cât este mai competent şi egal în faţa judecătorului, cu atât actul judecătoresc va fi înfăptuit mai corect (…)

Fără profesia de avocat şi fără garatntarea drepturilor avocatului în sistemeul legislativ românesc, practic nu am putea vorbi de democraţie (…)

Meseria dumneavoastră este nu numai o meserie liberă, dar şi o meserie în care sistemul de piaţă a reuşit (…)

România are deja reputaţia unei ţări în care avocatura se face în mod serios şi adesea extrem de eficient”.

Read Full Post »